Intelligens Test
Hvor smart er du egentlig?
English

Denne testen har blitt brukt i over 50 år og har stort sett laget nøyaktige resultater. Hvis du ikke får en høy poengsum, hust at du kan alltid bli bedre. Sammenlign poengene dine med poengene til dine venner! Lykke til!

Har de 4. juli i England?


Hvor mange fødselsdager har et menneske i gjennomsnitt?


Noen måneder har 31 dager, hvor mange har 28?


Hvor mange sider har en terning?


Er det lovlig for en mann i California å gifte seg med sin enkes søster?


Del 30 på 1/2 og legg til 10. Hva blir svaret?


Hvis det er 3 epler på fatet, og du tar vekk 2, hvor mange har du?


En doktor gir deg tre piller og sier du skal ta en pille hver halvtime.
Hvor mange minutter varer pillene?


En bonde har 17 sauer, alle utenom 9 dør. Hvor mange har han igjen?


Hvor mange dyr av hvert kjønn tok Moses med seg i arken?


Hvor mange to-kroners frimerker må du ha for å få et dusin?


Last Updated:
    © 2004 {Trond}   

Main Page